Premiile SNSM 2021

AJNEP
aprilie 16, 2021

Îi felicităm pe toți cei 19 participanți la „Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor”, organizată de Centrul de Cercetări Juridice „Mircea Mureșan” din cadrul facultății noastre în colaborare cu Asociația [Studențească] „Justitia Nihil Expetit Praemii”, Asociația „Alumni Drept Cantemir Cluj” și Centrul de Cercetări în Dreptul Proprietății Intelectuale „Aurelian Ionașcu” din Cluj-Napoca, cu susținerea SCA Giurgea, Ghidra și Asociații, SCA Laura-Elena Chiorean și Asociații, SCA Revnic, Cristian și Asociații și a Cabinetului Individual de Avocat Mătușan Vladimir.

Lucrările lor valoroase au prilejuit dezbateri lungi și interesante. Dintre aceștia, câțiva au fost fericiții câștigători ai premiilor acordate în premieră anul acesta, cu ajutorul partenerilor noștri.

Juriul a fost compus din prestigioase personalități: președinte - Aurel Teodor Codoban (prof. univ. dr. la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București) și Tudor Avrigeanu (c. s. II dr. la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române), Călina Jugastru (prof. univ. dr. la Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu; director al „Revistei de dreptul familiei”), Eugen Hurubă (conf. univ. dr. la Facultatea de Economie și Drept a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș; director al Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești), Miruna Tudorașcu (conf. univ. dr. și decan al Facultății de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia).

În urma unor ample și dificile deliberări, s-au decernat următoarele premii:

Premiul I, ex aequo: Ana-Maria Corpodean [Marchal] (Rolul noilor tehnologii ale comunicării în asigurarea transparenței activităților de lobby, coordonator: conf. univ. dr. Paul Popovici) și Cosmin-Traian Patraș (Dreptul la retractarea unei opere și abuzul de drept, coordonator: conf. univ. dr. Paul Popovici);

Premiul al II-lea: Evelina G. Milea, Darius Rus (Egoismul, manipularea și impactul măsurilor restrictive asupra comportamentului uman în perioada pandemică, coordonator: lect. univ. dr. Alexandru Cordoș);

Premiul al III-lea, ex aequo: Andrei Tănase (Ridicarea dreptului debitorului de a-și continua activitatea, coordonator: conf. univ. dr. Paul Popovici) și Dalina Vălean (Căsătoria de conveniență, coordonatori: lect. univ. dr. Sorina-Lucreția Drăgan și lect. univ. dr. Codruța-Ștefania Jucan-Popovici).

Vivat, crescat, floreat!

Redacția „Revistei juridice studențești”

Designed with love by Beonline Agency