Arta criminalistică și arta comunicării

AJNEP
aprilie 13, 2022

Întâlnire organizată de către Facultatea de Științe Juridice și Administrative prin Cercul Studențesc de Criminalistică, sub îndrumarea decanului acesteia, prof. univ. dr. habil. Elena-Ana Iancu.

Invitați:

– Cercul Studențesc de Filosofie Juridică, Relații Publice și Comunicare al Facultății de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București, coordonat de decanul facultății, conf. univ. dr. Alexandru Cordoș;

– Serviciul de Criminalistică al Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor, reprezentat de comisar șef de poliție Florin Lăzău, șeful Serviciului de criminalistică și specialist criminalist Andrei Iana.

Designed with love by Beonline Agency