Politica de confidențialitate

Politica privind protecția datelor

 

 1. Generalități
 2. Operatorul de date
 3. Accesarea paginii de Internet
 4. Contact prin email/formular de contact/apeluri telefonice
 5. Utilizarea de cookie-uri
 6. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată
 7. Modificări ale politicii de protecția datelor

 

 

 1. Generalități

 

ASOCIAŢIA JUSTITIA NIHIL EXPETIT PRAEMII (în continuare AJNEP) se angajează să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dumneavoastră ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă. Aceasta politică privind protecția datelor vă informează cu privire la tipul și limitele prelucrărilor de date cu caracter personal realizate de către website-ul nostru.

 

Confidențialitatea și protecția datelor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza din când în când aceasta politică pe măsură ce vom întreprinde noi prelucrări privind datele cu caracter personal.

 

Datele cu caracter personal sunt informații care se atribuie sau pot fi atribuite, direct sau indirect, persoanei tale.

 

Temeiul legal pentru prelucrare îl constituie Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „RGPD”), aplicabil din data de 25 mai 2018.

 

 

 1. Operatorul de date

 

AJNEP are sediul social în România, mun. Cluj-Napoca, str. Burebista, nr. 2,  jud. Cluj, CUI 37888374, și este operatorul de date cu caracter personal responsabil pentru prelucrările de date efectuate ca urmare a vizitării paginii noastre de internet ajnep.ro.  

 

 

 1. Accesarea paginii de internet

 

La accesarea paginii noastre de internet, prin browser-ul utilizat de echipamentul dumneavoastră, se trimit automat și fără o acțiune din partea ta informații despre computerul dumneavoastră și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dumneavoastră IP, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului) către serverul paginii noastre de internet și se salvează temporar într-un așa-numit log file pentru următoarele scopuri:

 

— Asigurarea unei conexiunii stabile;

— Asigurarea unei utilizări confortabile a paginii noastre de internet / a aplicației,

— Evaluarea siguranței și stabilității sistemului.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea adresei IP și a informațiilor mai sus menționate este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, respectiv interesul nostru legitim de a asigura îndeplinirea scopurilor de mai sus.

 

Datele se stochează pentru o perioadă de 6 luni și după aceea se șterg automat.

 

 

 1. Contact prin formular de contact/e-mail /apeluri telefonice și efectuarea unei comenzi

 

Tratăm, desigur, cu confidențialitate, datele cu caracter personal pe care ni le comunicați prin formularul de contact, prin e-mail sau telefonic. Utilizăm datele dumneavoastră exclusiv în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră.

 

Pe pagina noastră de internet, pentru întrebări, vă oferim posibilitatea de a le transmite prin intermediul formularului de contact. În acest scop, prelucram numele complet, adresa de e-mail, subiectul și numărul de telefon (dacă este cazul). În cazul solicitării unui răspuns scris, putem să prelucrăm suplimentar date referitoare la adresa de contact.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor pentru acest scop îl reprezintă articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD.

 

În cazul unor solicitări de informații cu privire la activitățile noastre, prelucrăm, de la caz la caz, date precum nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, vocea dumneavoastră (în cazul apelurilor telefonice), precum și alte date, în funcție de natura solicitării (de exemplu, natura solicitării, informațiile care vă interesează). Nu înregistrăm convorbirile telefonice.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Interesul nostru legitim privind prelucrarea datelor rezultă din scopul de a răspunde la solicitarea dumneavoastră, dacă e cazul de a soluționa probleme existente și astfel de a menține și promova satisfacția dumneavoastră în calitate de utilizator al paginii noastre de internet.

 

Toate datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin formularul de contact, e-mail sau telefonic în cazul solicitării de informații, sunt șterse cel târziu în 6 luni după transmiterea răspunsului la solicitarea dumneavoastră

 

În cazul exercitării drepturilor dumneavoastră de persoană vizată (vezi mai jos), datele dumneavoastră cu caracter personal se salvează pentru trei ani de la răspunsul final, ca atestare a faptului că v-am acordat informații în mod cuprinzător și că am respectat cerințele legale.

 

 

 1. Utilizarea de cookies și a tehnologiilor similare pentru prelucrarea de date

 

Cookie-urile sunt mici fișiere text care se salvează pe echipamentul dumneavoastră (laptop, tabletă, smartphone sau similar) atunci când vizitați paginile noastre de internet. Cookie-urile nu afectează echipamentul dumneavoastră, nu conțin viruși, troieni sau alt software dăunător și nu pot accesa informaţii de pe hard driver-ul utilizatorului. În cookie se arhivează informații care rezultă în legătură cu echipamentul specific utilizat. Totuși, acest lucru nu înseamnă că ne parvin direct date cu privire la identitatea dumneavoastră.

 

La acest moment, website-ul nostru folosește exclusiv cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic. Acestea sunt cookie-uri fără care nu pot fi folosite serviciile noastre (de exemplu, pentru afișarea corectă a paginii noastre de internet / a funcțiilor dorite de dumneavoastră, pentru securitatea navigării pe website etc.).

 

Temeiul legal de prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, respectiv interesul nostru legitim de a asigura buna funcționare a website-ului.

 

O listă detaliată privind cookie-urile necesare, împreună cu scopul respectiv de prelucrare, durata de stocare, precum și tipurile de date prelucrate se găsește aici.

 

Durata stocării pentru cookie-uri o găsiți în lista de cookie-uri. Durata de stocare pentru perioade sesiunii (session storage) este limitată la sesiunea respectivă și cookie-ul se șterge o dată cu închiderea browser-ului.

 

 1. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

 

RGPD ofera anumite drepturi persoanelor vizate, respectiv:

 

— Dreptul de a fi informat (articolul 13 din RGPD);

— Dreptul de acces la datele cu caracter personal (articolul 15 din RGPD);

— Dreptul de a va fi rectificate/completate datele cu caracter personal (art. 16 din RGPD);

— Dreptul de ștergere (articolul 17 din RGPD);

— Dreptul de restricționare a prelucrării (articolul 18 din RGPD);

— Dreptul de opoziție (articolul 21 din RGPD);

— Dreptul de a vă adresa cu o plângere autoritatea de protecție a datelor dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care vă prelucrăm datele dumneavoastră personale.

 

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne scrieți la adresa office@ajnep.ro sau să completați formularul de contact de pe website.

 

Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, 010336 București, sector 1

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40 31 8059 211; +40 31 8059 212

Fax: +40 31 8059 602

 

 1. Modificări ale politicii privind protecția datelor

 

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web. Orice modificare a politicii noastre privind protecția datelor va fi afișată pe această pagină, astfel încât să fiți conștient de modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Designed with love by Beonline Agency